fbpx

Kontakt

Happy English. Angielski dla dzieci

Podoba Ci się nasze podejście do nauczania języka? Skontaktuj się z nami, a my zadbamy o dobór odpowiedniej grupy dla Twojego dziecka.

ul. Armii Krajowej 7 (parter), 58-100 Świdnica
578 975 772
biuro@happy-english.pl

Pozostałe dane

Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-18:00
NIP: 8842798669
Nr rachunku bankowego: Happy English sp. z o.o. 43 1090 2369 0000 0001 4342 2575

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa kurs językowy?
W jakich godzinach szkoła jest otwarta?

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Happy English Beata Krzanowska, ul. A.Krajowej 7, 58-100 Świdnica, NIP: 8842780907, biuro@happy-english.pl , tel.: 578-975-772) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: a) podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3) moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi lub rozwiązania informatyczne Administratorowi; 4) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; 5) dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu; 6) przysługują mi następujące prawa: a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przeniesienia danych osobowych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Happy English Beata Krzanowska, ul. A.Krajowej 7, 58-100 Świdnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@happy-english.pl; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;

    Call Now Button